Saturday 16 November 2013

Acta de la reunió de delegats d'ESO i Batxillerat (11 novembre 2013)

Dilluns dia 11 de novembre, de 09:00 a 10:00 va tenir lloc la primera reunió de delegats i sotsdelegats d’ESO i Batxillerat del curs 2013 - 2014.
No van assistir els sotsdelegats de 1r A i C, de 3r B, de 5è C i E. Tampoc van venir cap dels dos representants de 5è D i 6è B.

Abans de començar, va haver-hi una presentació tant per part del professorat (Lauro Delgado i Eulàlia Puigderrajols), com per part de l’alumnat. En Lauro ha intentat deixar clara la diferència entre reunions de delegats i reunions de l’associació d’alumnes.

Els punts/temes que es van tractar són els següents:

1. Repàs de normes i rutines

-     Normativa del ús del mòbil. En general, aquesta norma aplicada l’any passat, funciona bé i es veuen millores. En les aules està prohibit el seu ús. Per altra part, es pot utilitzar en la biblioteca, però sempre tenint en compte que el màxim responsable sempre és el professor de l’espai al qual se li ha de demanar permís. També s’ha estat comentant la dependència, l’excés i el mal ús del mòbil.

-     Puntualitat. Aquest any s’ha sigut molt més estrictes i el professorat n’està content amb aquest canvi.

-    Canvi d’horari. En general, el canvi ha sigut bastant positiu.

-     Altres normes. Els skates/monopatins estan prohibits a l’institut. L’ESO no pot sortir fora del recinte a l’hora del pati, per qüestions de fer-ne ús de les instal·lacions que tenim i també per qüestió de ordre i seguretat, evitar les aglomeracions a l’entrada.
S’ha estat debatent aquesta norma.
Hi ha hagut queixes relacionades amb el comportament dels més menuts de l’institut. L’Eulàlia ha recomanat als més grans, que poden fer d’exemple als més petits, per l’aproximació d’edat. També ha fet referència que l’arquitectura del centre no és l’adequada, i que em de tenir consciència i ser assenyats. “Entre tots ho podem millorar” - Lauro.

2. Calendari anual

-       Festes. Hi ha festes que no són necessàries de celebrar-les en el centre, però per altra banda, hi ha d’altres (Sant Jordi, Santa Cecilia..) que sí que tenen un paper més important.

-       Reunions. Les reunions de delegats i sotsdelegats s’intentarà fer-ne dues com a màxim per trimestre.

-       Vagues. Aquesta any n’hi hauran moltes, però sempre s’ha de diferenciar entre vagues d’alumnes i de professors. És un dret, però també una obligació fer-ho amb criteri. Hi ha un protocol en part també per conscienciar de la seriositat del assumpte. Es demana als alumnes que tinguin més criteri i que siguin més autònoms. Una part de l’alumnat fa una petició perquè es tractin prèviament la informació de les vagues a classe i/o tutoria.

3. Precs i preguntes

-       Demandes. Un grup de Batxillerat científic de 1rC, proposa fer preexàmens per interioritzar millor els conceptes. S’ha comprovat i s’han vist millores. També, un grup en concret ha demanat de corregir els controls de cara a millorar.


Marta Peña