Saturday 15 February 2014

Acta 11 de febrer de 2014


REUNIÓ DE DELEGATS D'ESO I BATXILLERAT   Curs 2013-14

Data: 11 de febrer de 2014
Lloc: Biblioteca
Hora: 8:00 am
Absents: 3A, 2n BAT-A, 2n BAT-D

(Intervencions dels alumnes i propostes comentaris associats a cada intervenció)


3r ESO : Proposta perquè els alumnes que vulguin puguin venir a la biblioteca a mirar els Treballs de Recerca més interessants.
      La professora diu que això podria ajudar a millorar el nivell dels treballs futurs.
      Una alumna de 1r d’ESO pregunta de què tracta el TDR. Un alumne de 2n de batxillerat fa una breu explicació.
      Un alumne de de batxillerat proposa que es faci una exposició oral dels treballs de recerca que s’exposaran a la biblioteca.

3r ESO : Els passadissos i les escales són massa estrets i amb tants alumnes és complicat passar. A més els alumnes molesten i incomoden el pas.
      El professor proposa que els alumnes circulin per la dreta, d’aquesta manera serà més fàcil el pas.
      Alguns alumnes proposen que hi hagi un timbre per a l’ESO i un altre timbre per Batxillerat, d’aquesta manera no s’aglomerarà tanta gent.
      La professora explica que una solució és la disciplina i l’educació dels alumnes.
      Quan un alumne arriba tard a la classe, encara que sigui per 2 minuts per anar a la guixeta, el professor tanca la porta i l’alumne no pot entrar a classe.

4rt ESO: un alumne (4t C) es queixa perquè alguns alumnes han pagat uns diners per material però no han aconseguit el material que esperaven, per exemple podrien haver aconseguit pinzells i no només unes fotocòpies.
      La professora explica que cada departament té un material determinat.
      Una alumna explica que per llatí els fan imprimir un dossier que li costa 4 ó 5 €, en comptes de donar-li el dossier ja imprès.
      Es podria informar millor al full que es dóna a l'inici de curs a les famílies.
      Una alumna de 1r de batxillerat artístic es queixa perquè el professor els demana un material específic d’una setmana per l’altra i tenen molt poc temps de comprar-lo.
      La professora proposa que el professor passi un full a principi del curs detallant el material necessari i així tenir-lo ja comprat.

2n Batxillerat: Un alumne explica que el nivell de matemàtiques a l’ESO és massa baix i per aquesta raó, quan arribes a batxillerat, és molt més difícil afrontar la matèria. (Ex: equacions per aplicar-las a física o tecnologia), explica que alguns pares no volen portar els seus fills al Satorras pel baix nivell de matemàtiques. 
      Una alumna es queixa perquè un professor parla i explica en castellà i després l’examen el posa en català.
      Una alumna es queixa perquè a la ESO hi ha un nivell molt baix d’exigència als alumnes.
      La professora demana més ambició, esforç i exigència tant pe al professorat com per als alumnes.

2n Batxillerat: Un alumne demana que els professors els deixin sortir a la hora de tutoria si els alumnes no estan fent res ni tenen cap tema important a parlar.
El Cap d’estudis argumenta que hi ha un PAT (Pla d’acció tutorial) per a cada nivell amb activitats programades per a tot el curs.

2n Batxillerat: Una alumna demana que a la setmana verda del institut (setmana d’exàmens) no s’avanci temari a classe per poder-se centrar més en els exàmens d’aquesta setmana. Perds temps d’estudi i matèria donada a classe, ja que no pots estar al cent per cent atent a classe.
      La professora explica que la solució és la dedicació i invertir moltes hores a l’estudi a casa.

1r Batxillerat: Una alumna demana que les 2 hores d’educació física (que tenen separades), les ajuntin per fer les 2 hores seguides.