Thursday 23 February 2012

Acta-2 (10-02-2011)

Acta de la reunió número 2
Dia: 10 Febrer 2012
Hora de començament: 11.45
Hora d’acabament: 12.45
Lloc: Biblioteca de l’I.E.SATORRAS
Assistents:
MÓNICA MACANÀS COMAS (secretària)
(vegeu la llista annexa de totes les persones que hi han assistit)


A les 11.49 h, es reuneixen els/les 35 membres de DELEGATS/ADES I SUBDELEGATS/ADES que figuren a la llista annexa i es tracten els temes següents:
• Calendaris de les classes de 1er E.S.O., 2on E.S.O. i 3er E.S.O.
• Altres.

En aquesta reunió s’han pres els acords següents:
• Ens expliquen que la mestre Eulàlia no pot assistir a la reunió per baixa laboral, esperem tots que es recuperi ben aviat.
• Es decideix que es mirarà de fer una reunió a part pels delegats/ades de cicles.
• Es demana la col•laboració per part dels alumnes de 1, 2 i 3 E.S.O. per poder dur a terme entre tots els calendaris escolars, on podran fer-ho servir d’agenda tant per exàmens, entrega de treballs, sortides i altres.
• Els delegats/ades de cicles parlaran amb el seus companys per saber si volen participar en el projecte dels calendaris, quedant la decisió a espera de la resposta de l’alumnat.
• Es decideix que els lavabos de l’edifici de Joanot Martorell quedaran oberts a partir de la setmana que ve, sempre i quan es respectin les normes de l’escola.
• Es decideix que l’escola no farà cap festa especial per Carnestoltes.
• Es reiteren les queixes pel mal estat de les instal•lacions de l’escola així com de la neteja, especialment dels lavabos.
• Els alumnes aclareixen els motius pels quals se’ls ajunten els exàmens de 2on Batxillerat amb els de recuperació de matèries del curs passat. A part, es comenten els possibles canvis d’horaris davant la propera Setmana verda que es celebrarà a l’escola.
• L’associació d’estudiants de l’escola es presenta davant el claustre i els alumnes i conviden a l’alumnat a participar-hi, que seran ben rebuts, així com si algú estigués interessat es podria dirigir a la Laia de 2on C de Batxillerat o al Martí de 1er C de Batxillerat.
• Queda decidit que l’alumnat no podrà fumar al costat de la porta de l’escola, quedant advertit el que ho faci davant la possibilitat de ser multat per l’autoritat competent.
• Es parla de que possiblement el proper 29 de febrer de 2012 hi haurà vaga per part de l’alumnat no sent recolzada pel claustre.
• Els estudiants de TES demanen la possibilitat de no fer les reunions els divendres, ja que estan de pràctiques i és difícil per ells d’assistir.

__
Un cop examinats tots els punts inclosos en l’ordre del dia, sense més assumptes per tractar, es dona per acabada la reunió, de la qual com a SECRETÀRIA estenc aquesta acta perquè en quedi constància.Vist i plau


Secretària (o secretari)
(nom i cognoms) PILAR TOMÉ 2n LABORATORI
(nom i cognoms) MARTA PEÑA 2on A
(nom i cognoms) NEREIDA FUENTEAJA 2on A
(nom i cognoms) MÓNICA MACANÀS CAI A

MATARÓ, 10 de FEBRER de 2012.