Saturday 17 November 2012

Acta de la reunió de delegats i sotsdelegats (05 Novembre del 2012)

Acta nº 1 (Cicles Formatius)

Dilluns 5 de novembre, de 13:35 a 14:45 va tenir lloc la primera reunió de delegats i sotsdelegats de Cicles Formatius del curs 2012 - 2013.
Els temes que es van tractar són els següents:

1.- Vaga general 14 de novembre del 2012
Dimecres vinent, dia 14, hi ha una vaga general convocada a nivell estatal i gairebé europeu.
Com sempre, cal recordar que amb antel·lació s’ha d’explicar als companys quins són els motius pels quals es va la vaga per tal que cadascú, lliurement, decideixi si fer-la o no.
Per tenir dret a realitzar la vaga, s’ha de seguir el següent procediment:
· Com a molt tard 48h abans del dia de vaga (en aquest cas, el dilluns dia 12 a les
  8:15h) els delegats i sots delegats de cada classe hauràn hagut d’entregar al seu tutor/a:
        - El llistat d’alumnes (amb nom, cognoms i DNI) que s’adhereixen a la vaga i
          (tant pels majors com pels menors d’edat) els justificants corresponents que ens
          facilita el centre i que podrem recollir a consergeria a partir de demà.

2.- Dijous 8 de novembre: 45 minuts de pati

Aquest dijous, de manera excepcional, l’hora del pati serà de 45 minuts, doncs un professor del centre es jubila i, a l’hora de l’esbarjo, el claustre de professors li farà una “festa de comiat”.
Per tant, l’hora del pati serà d’11:15h a 12h.

3.- Torn de precs i preguntes
- WC de nois i noies de l’edifici Joanot Martorell: Els delegats i sotsdelegats hem comunicat el mal estat dels labavos de l’edifici JM (cisternes espatllades; cables de la corrent despenjats; manca de paper i sabó, ...).
- Fred al laboratori 01: També s’ha comentat que al laboratori 1, hi fa molt de fred.

I per últim, s’han tractat altres temes com:
- el ritme caòtic d’algunes classes per les faltes de respecte i silenci d’alguns companys,
- el fet que els CFGS no tenim hora de tutoria en hores lectives,
- ....

Judith Moré, delegada de 1r CFGS de Laboratori de Diagnòstic Clínic.

Tuesday 13 November 2012

Acta-1 (2012-13)

Acta de la reunió nº 1 (ESO i Batxillerat)

Dia: 26 de novembre de 2012.
Hora: 10:15
Lloc: Biblioteca de l'Institut.
___________________________________________________________________________________


Seguiment de la reunió:

       En Lauro i l’Eulàlia demanen una comunicació recíproca, tant amb la classe com amb la tutora.

       Informen que es farà un bloc al web del Satorras per delegats, es penjarà l’acta de les reunions, informacions, etc.

       La reunió inicial no comença amb acta pautada, així que s’obre un torn d’opinió i preguntes sobre el càrrec de delegat:

1        Un delegat de 4t ha preguntat sobre la capacitat d’assistència que tenen els delegats a les avaluacions,. Contesten que només s’assisteix als primers minuts de la junta per explicar l’avaluació de la classe, volen que també vinguin a rebre la informació que el professorat els voldrà dir.

2        En Martí Roher, delegat de 6è C, informa sobre l’existència de l’associació d’estudiants i comenta que es reuneixen un dilluns al mes (normalment el primer dilluns del mes) a les 12:45. Ho comenta pels delegats que estiguin interessats en saber l’existència de les vagues, per exemple, ja que és un tema d’interès comú. També demana que els hi informin a la classe.

3        En Lauro parla sobre les vagues i el seu interès en saber qui organitza totes les vagues, i qui hi participa. També és especialment clar en que vol que les coses es facin bé, amb tots els papers en regla i a l’hora. Diu que hem de saber triar quines vagues volem convocar i quines hem de prescindir.

4        Un alumne de 1r de Batxillerat comenta que a la seva classe s’ha establert la norma, per mentalitzar als alumnes sobre les vagues, que a la manifestació organitzada es passarà llista dels assistents de la seva classe. El dia següent, l’alumne que hagi fet vaga però no hagi assistit a la manifestació, haurà de donar explicacions a la classe, ja que s’està veient una conducta en la que estem en desacord: que els alumnes fan vaga pràcticament per dormir.

5        En Lauro vol donar un toc d’atenció per la poca cura del material que tenim, a la brutícia dels lavabos, taules i cadires. De tot en general. Demana als delegats que es retransmeti a la classe. L’Eulàlia diu que hem d’estimar  el lloc on passem tantes hores , i que ja només, per nosaltres, hem de respectar-lo.

6        Per finalitzar, es pregunta sobre si l’alumnat té queixa del professor, què s’ha de fer. L’Eulàlia diu que primer de tot s’hauria de deixar refredar el moment, per observar si es perd la importància que prèviament se l’hi havia donat. El segon pas, en cas que no s’arregla, parlar amb el primer afectat, amb el professor que s’ha tingut el problema. Si així no funciona, parlar amb el tutor, o el següent càrrec, com el cap d’estudis.

Thursday 23 February 2012

Acta-2 (10-02-2011)

Acta de la reunió número 2
Dia: 10 Febrer 2012
Hora de començament: 11.45
Hora d’acabament: 12.45
Lloc: Biblioteca de l’I.E.SATORRAS
Assistents:
MÓNICA MACANÀS COMAS (secretària)
(vegeu la llista annexa de totes les persones que hi han assistit)


A les 11.49 h, es reuneixen els/les 35 membres de DELEGATS/ADES I SUBDELEGATS/ADES que figuren a la llista annexa i es tracten els temes següents:
• Calendaris de les classes de 1er E.S.O., 2on E.S.O. i 3er E.S.O.
• Altres.

En aquesta reunió s’han pres els acords següents:
• Ens expliquen que la mestre Eulàlia no pot assistir a la reunió per baixa laboral, esperem tots que es recuperi ben aviat.
• Es decideix que es mirarà de fer una reunió a part pels delegats/ades de cicles.
• Es demana la col•laboració per part dels alumnes de 1, 2 i 3 E.S.O. per poder dur a terme entre tots els calendaris escolars, on podran fer-ho servir d’agenda tant per exàmens, entrega de treballs, sortides i altres.
• Els delegats/ades de cicles parlaran amb el seus companys per saber si volen participar en el projecte dels calendaris, quedant la decisió a espera de la resposta de l’alumnat.
• Es decideix que els lavabos de l’edifici de Joanot Martorell quedaran oberts a partir de la setmana que ve, sempre i quan es respectin les normes de l’escola.
• Es decideix que l’escola no farà cap festa especial per Carnestoltes.
• Es reiteren les queixes pel mal estat de les instal•lacions de l’escola així com de la neteja, especialment dels lavabos.
• Els alumnes aclareixen els motius pels quals se’ls ajunten els exàmens de 2on Batxillerat amb els de recuperació de matèries del curs passat. A part, es comenten els possibles canvis d’horaris davant la propera Setmana verda que es celebrarà a l’escola.
• L’associació d’estudiants de l’escola es presenta davant el claustre i els alumnes i conviden a l’alumnat a participar-hi, que seran ben rebuts, així com si algú estigués interessat es podria dirigir a la Laia de 2on C de Batxillerat o al Martí de 1er C de Batxillerat.
• Queda decidit que l’alumnat no podrà fumar al costat de la porta de l’escola, quedant advertit el que ho faci davant la possibilitat de ser multat per l’autoritat competent.
• Es parla de que possiblement el proper 29 de febrer de 2012 hi haurà vaga per part de l’alumnat no sent recolzada pel claustre.
• Els estudiants de TES demanen la possibilitat de no fer les reunions els divendres, ja que estan de pràctiques i és difícil per ells d’assistir.

__
Un cop examinats tots els punts inclosos en l’ordre del dia, sense més assumptes per tractar, es dona per acabada la reunió, de la qual com a SECRETÀRIA estenc aquesta acta perquè en quedi constància.Vist i plau


Secretària (o secretari)
(nom i cognoms) PILAR TOMÉ 2n LABORATORI
(nom i cognoms) MARTA PEÑA 2on A
(nom i cognoms) NEREIDA FUENTEAJA 2on A
(nom i cognoms) MÓNICA MACANÀS CAI A

MATARÓ, 10 de FEBRER de 2012.