Saturday, 17 November 2012

Acta de la reunió de delegats i sotsdelegats (05 Novembre del 2012)

Acta nº 1 (Cicles Formatius)

Dilluns 5 de novembre, de 13:35 a 14:45 va tenir lloc la primera reunió de delegats i sotsdelegats de Cicles Formatius del curs 2012 - 2013.
Els temes que es van tractar són els següents:

1.- Vaga general 14 de novembre del 2012
Dimecres vinent, dia 14, hi ha una vaga general convocada a nivell estatal i gairebé europeu.
Com sempre, cal recordar que amb antel·lació s’ha d’explicar als companys quins són els motius pels quals es va la vaga per tal que cadascú, lliurement, decideixi si fer-la o no.
Per tenir dret a realitzar la vaga, s’ha de seguir el següent procediment:
· Com a molt tard 48h abans del dia de vaga (en aquest cas, el dilluns dia 12 a les
  8:15h) els delegats i sots delegats de cada classe hauràn hagut d’entregar al seu tutor/a:
        - El llistat d’alumnes (amb nom, cognoms i DNI) que s’adhereixen a la vaga i
          (tant pels majors com pels menors d’edat) els justificants corresponents que ens
          facilita el centre i que podrem recollir a consergeria a partir de demà.

2.- Dijous 8 de novembre: 45 minuts de pati

Aquest dijous, de manera excepcional, l’hora del pati serà de 45 minuts, doncs un professor del centre es jubila i, a l’hora de l’esbarjo, el claustre de professors li farà una “festa de comiat”.
Per tant, l’hora del pati serà d’11:15h a 12h.

3.- Torn de precs i preguntes
- WC de nois i noies de l’edifici Joanot Martorell: Els delegats i sotsdelegats hem comunicat el mal estat dels labavos de l’edifici JM (cisternes espatllades; cables de la corrent despenjats; manca de paper i sabó, ...).
- Fred al laboratori 01: També s’ha comentat que al laboratori 1, hi fa molt de fred.

I per últim, s’han tractat altres temes com:
- el ritme caòtic d’algunes classes per les faltes de respecte i silenci d’alguns companys,
- el fet que els CFGS no tenim hora de tutoria en hores lectives,
- ....

Judith Moré, delegada de 1r CFGS de Laboratori de Diagnòstic Clínic.

No comments:

Post a Comment