Saturday 21 November 2015

Reunió de delegats de Batxillerat (19 de novembre de 2015)

Ordre del dia:

  1. Presentacions de tots els representants de cada grup de Batxillerat
  2. Suggeriments i propostes de millora tractats a la tutoria
  3. Viatges programats per Batxillerat
  4. Calendari d’exàmens del 1r trimestre
  5. Dates dels trimestres
  6. Treballs de recerca
  7. Protocol de vagues

1-A la reunió participa un representant de cada grup de Batxillerat, concretament  el  seu delegat/da, excepte de 5D (ve el subdelegat) , la coordinadora de Batxillerat i la cap d’estudis.  Es demanen els correus electrònics dels alumnes presents.
2-Es fa una ronda grup per grup amb  seus suggeriments, comentaris...

6A: res

6B: No fer classe la setmana d’exàmens, o si més no, que no es posin deures aquests  dies. Se’ls explica que l’avaluació és continuada, no es juguen tot el trimestre en aquests exàmens, i per tant, es continua fent classe.

6C: res

6D: Problemes amb alguns professors substituts que acaben d’arribar. Es demana una mica de comprensió i deixar una mica més de marge perquè agafin ritme.

5A: Els lavabos de les noies haurien d’estar oberts a totes les plantes. La porta es tanca alguns dies abans de les 8:05 ( a la qual cosa es respon que a les 8:00 ja s’hauria d’haver arribat al centre). Alguns alumnes absentistes tenen millor nota a la preavaluació que els alumnes que venen sempre a classe.

5B: res

5C: El professor de matemàtiques fa les classes en castellà, i l’alumnat té els conceptes assolits en català...

5D: La biblioteca s’hauria d’obrir a l’hora del pati. El professorat hauria de ser puntual; alguns no ho són sempre, però demanen puntualitat als alumnes.

5E: Es demana la celebració a l’ institut del DENIP (Dia Escolar de la no violència i la pau). Es recorda als alumnes de com es va fer l’any del cinquantenari. S’aprofita per recordar que al centre no celebrem festivitats com Castanyada, Carnestoltes...

3-Els alumnes de primer de Batxillerat poden participar en l’intercanvi de Música (aquest curs es va a Ginebra), en el viatge a Suècia i en la sortida pels alumnes de les modalitats artística i humanística a Madrid i rodalies.  Es constata l’elevada demanda d’enguany  per anar a Suècia. Si la demanda supera a l’oferta de places es triarà a l’alumnat participant tenint present les seves notes.

4-S’explica que el calendari d’exàmens de final de trimestres pretén repartir les proves de forma equilibrada, que no s’acumulin més de dos exàmens en un dia. Els del primer trimestre es fan del 26 de novembre al 2 de desembre.

5-El primer trimestre acaba el dia 4 de desembre de 2015. El segon trimestre acaba el dia 11 de març de 2016. El final de curs és diferents pels alumnes de primer i segon de Batxillerat.

6-Es recorda el dia de lliurament del treball de recerca (13 de gener de 2016) i de les exposicions orals (27 de gener de 2016). L’alumnat de primer hauria d’assistir a les exposicions orals  dels seus companys de segon.

7-Es recorda als alumnes el protocol de vaga. Es pot trobar a l’annex III del NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre), a la pàgina web de l’institut. 

Thursday 12 November 2015

Reunió de delegats d'ESO (12 de novembre de 2015)

A la reunió han assistit tots els alumnes delegats de l'ESO excepte el de 3r A:
Martí S., Raúl L., Alberto O., Marina R., Sara L., Dani R., Víctor P., Clara G., Albert R., Arnau C., Joan Marc S., Maria M., Pamela T.
Els professors assistents han estan en Ramon B. i en Lauro D.
Després d'una breu introducció per part dels professors els delegats han manifestat els seus suggeriments i propostes per tal de millorar la convivència al centre:


1A/ Posar papers a l’aula per si un professor es deixa la llibreta

1A/ Fer dues hores d’educació física

1A/ A la hora del pati hi ha queixes sobre l’organització de l’espai

1B/ Més lavabos al pati per a les noies

1B/ La gent de coral proposa de posar-se en algun lloc per poder dinar ja que no tenen temps per arribar a casa quan hi ha assaig a la tarda.

1C/ Obrir tots els lavabos del institut sobretot per a les noies

2A/ Arreglar taules i cadires de les aules 19, 17, 23, 27

2A/ Posar rellotges a totes les aules

2A/ Revisar altaveus de la aula 17 i 211

2B/ Aula 19 la pissarra digital s’ha de revisar el llapis tàctil

2B/ Distribuir els exàmens de manera mes organitzada

2B/ Que els professors no facin fora als alumnes a la hora del pati quan van als armariets

2C/ Millorar les aixetes i arreglar les portes

2C/ Tenir mes temps per pagar les excursions

2D/ Obrir a la hora del pati la biblioteca

3B/ Els que fan ciències en anglès i en la aula de angles no tenen prou espai perquè són 36 alumnes

3B/ Els lavabos no tenen miralls ni sabó, tampoc paper i no tenen papereres

3B/ El curs passat els delegats van fer propostes i no es van realitzar

3C/ Les noies han trobat bitxos a la dutxa

4B/ Per el viatge de fi de curs s’ha de decidir primer el viatge i després fer el paper del pagament

4B/ El tema de les vagues

4C/ Les persianes de l’aula 39 no van bé


 Laia/ Les escales es posen moltes persones de cop
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Els professors es comprometen a fer una altra reunió abans de Nadal per continuar amb els punts anteriors.
Els delegats han de comentar a la tutoria de grup com ha anat la reunió i els punts tractats.
També han d'explicar 2 acords de compromís per part de tots per tal de facilitar els desplaçaments dins l'edifici principal:
  1. ELS ALUMNES QUE TENEN GUIXETES ('taquilles') A LA TERCERA PLANTA HAN DE PUJAR PER LES ESCALES DEL FONS DELS PASSADISSOS A LES 14.30.
  2. NO HEM DE SEURE ALS PASSADISSOS NI A LES ESCALES.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------