Saturday, 21 November 2015

Reunió de delegats de Batxillerat (19 de novembre de 2015)

Ordre del dia:

  1. Presentacions de tots els representants de cada grup de Batxillerat
  2. Suggeriments i propostes de millora tractats a la tutoria
  3. Viatges programats per Batxillerat
  4. Calendari d’exàmens del 1r trimestre
  5. Dates dels trimestres
  6. Treballs de recerca
  7. Protocol de vagues

1-A la reunió participa un representant de cada grup de Batxillerat, concretament  el  seu delegat/da, excepte de 5D (ve el subdelegat) , la coordinadora de Batxillerat i la cap d’estudis.  Es demanen els correus electrònics dels alumnes presents.
2-Es fa una ronda grup per grup amb  seus suggeriments, comentaris...

6A: res

6B: No fer classe la setmana d’exàmens, o si més no, que no es posin deures aquests  dies. Se’ls explica que l’avaluació és continuada, no es juguen tot el trimestre en aquests exàmens, i per tant, es continua fent classe.

6C: res

6D: Problemes amb alguns professors substituts que acaben d’arribar. Es demana una mica de comprensió i deixar una mica més de marge perquè agafin ritme.

5A: Els lavabos de les noies haurien d’estar oberts a totes les plantes. La porta es tanca alguns dies abans de les 8:05 ( a la qual cosa es respon que a les 8:00 ja s’hauria d’haver arribat al centre). Alguns alumnes absentistes tenen millor nota a la preavaluació que els alumnes que venen sempre a classe.

5B: res

5C: El professor de matemàtiques fa les classes en castellà, i l’alumnat té els conceptes assolits en català...

5D: La biblioteca s’hauria d’obrir a l’hora del pati. El professorat hauria de ser puntual; alguns no ho són sempre, però demanen puntualitat als alumnes.

5E: Es demana la celebració a l’ institut del DENIP (Dia Escolar de la no violència i la pau). Es recorda als alumnes de com es va fer l’any del cinquantenari. S’aprofita per recordar que al centre no celebrem festivitats com Castanyada, Carnestoltes...

3-Els alumnes de primer de Batxillerat poden participar en l’intercanvi de Música (aquest curs es va a Ginebra), en el viatge a Suècia i en la sortida pels alumnes de les modalitats artística i humanística a Madrid i rodalies.  Es constata l’elevada demanda d’enguany  per anar a Suècia. Si la demanda supera a l’oferta de places es triarà a l’alumnat participant tenint present les seves notes.

4-S’explica que el calendari d’exàmens de final de trimestres pretén repartir les proves de forma equilibrada, que no s’acumulin més de dos exàmens en un dia. Els del primer trimestre es fan del 26 de novembre al 2 de desembre.

5-El primer trimestre acaba el dia 4 de desembre de 2015. El segon trimestre acaba el dia 11 de març de 2016. El final de curs és diferents pels alumnes de primer i segon de Batxillerat.

6-Es recorda el dia de lliurament del treball de recerca (13 de gener de 2016) i de les exposicions orals (27 de gener de 2016). L’alumnat de primer hauria d’assistir a les exposicions orals  dels seus companys de segon.

7-Es recorda als alumnes el protocol de vaga. Es pot trobar a l’annex III del NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre), a la pàgina web de l’institut. 

No comments:

Post a Comment