Saturday 21 November 2015

Reunió de delegats de Batxillerat (19 de novembre de 2015)

Ordre del dia:

 1. Presentacions de tots els representants de cada grup de Batxillerat
 2. Suggeriments i propostes de millora tractats a la tutoria
 3. Viatges programats per Batxillerat
 4. Calendari d’exàmens del 1r trimestre
 5. Dates dels trimestres
 6. Treballs de recerca
 7. Protocol de vagues

1-A la reunió participa un representant de cada grup de Batxillerat, concretament  el  seu delegat/da, excepte de 5D (ve el subdelegat) , la coordinadora de Batxillerat i la cap d’estudis.  Es demanen els correus electrònics dels alumnes presents.
2-Es fa una ronda grup per grup amb  seus suggeriments, comentaris...

6A: res

6B: No fer classe la setmana d’exàmens, o si més no, que no es posin deures aquests  dies. Se’ls explica que l’avaluació és continuada, no es juguen tot el trimestre en aquests exàmens, i per tant, es continua fent classe.

6C: res

6D: Problemes amb alguns professors substituts que acaben d’arribar. Es demana una mica de comprensió i deixar una mica més de marge perquè agafin ritme.

5A: Els lavabos de les noies haurien d’estar oberts a totes les plantes. La porta es tanca alguns dies abans de les 8:05 ( a la qual cosa es respon que a les 8:00 ja s’hauria d’haver arribat al centre). Alguns alumnes absentistes tenen millor nota a la preavaluació que els alumnes que venen sempre a classe.

5B: res

5C: El professor de matemàtiques fa les classes en castellà, i l’alumnat té els conceptes assolits en català...

5D: La biblioteca s’hauria d’obrir a l’hora del pati. El professorat hauria de ser puntual; alguns no ho són sempre, però demanen puntualitat als alumnes.

5E: Es demana la celebració a l’ institut del DENIP (Dia Escolar de la no violència i la pau). Es recorda als alumnes de com es va fer l’any del cinquantenari. S’aprofita per recordar que al centre no celebrem festivitats com Castanyada, Carnestoltes...

3-Els alumnes de primer de Batxillerat poden participar en l’intercanvi de Música (aquest curs es va a Ginebra), en el viatge a Suècia i en la sortida pels alumnes de les modalitats artística i humanística a Madrid i rodalies.  Es constata l’elevada demanda d’enguany  per anar a Suècia. Si la demanda supera a l’oferta de places es triarà a l’alumnat participant tenint present les seves notes.

4-S’explica que el calendari d’exàmens de final de trimestres pretén repartir les proves de forma equilibrada, que no s’acumulin més de dos exàmens en un dia. Els del primer trimestre es fan del 26 de novembre al 2 de desembre.

5-El primer trimestre acaba el dia 4 de desembre de 2015. El segon trimestre acaba el dia 11 de març de 2016. El final de curs és diferents pels alumnes de primer i segon de Batxillerat.

6-Es recorda el dia de lliurament del treball de recerca (13 de gener de 2016) i de les exposicions orals (27 de gener de 2016). L’alumnat de primer hauria d’assistir a les exposicions orals  dels seus companys de segon.

7-Es recorda als alumnes el protocol de vaga. Es pot trobar a l’annex III del NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre), a la pàgina web de l’institut. 

Thursday 12 November 2015

Reunió de delegats d'ESO (12 de novembre de 2015)

A la reunió han assistit tots els alumnes delegats de l'ESO excepte el de 3r A:
Martí S., Raúl L., Alberto O., Marina R., Sara L., Dani R., Víctor P., Clara G., Albert R., Arnau C., Joan Marc S., Maria M., Pamela T.
Els professors assistents han estan en Ramon B. i en Lauro D.
Després d'una breu introducció per part dels professors els delegats han manifestat els seus suggeriments i propostes per tal de millorar la convivència al centre:


1A/ Posar papers a l’aula per si un professor es deixa la llibreta

1A/ Fer dues hores d’educació física

1A/ A la hora del pati hi ha queixes sobre l’organització de l’espai

1B/ Més lavabos al pati per a les noies

1B/ La gent de coral proposa de posar-se en algun lloc per poder dinar ja que no tenen temps per arribar a casa quan hi ha assaig a la tarda.

1C/ Obrir tots els lavabos del institut sobretot per a les noies

2A/ Arreglar taules i cadires de les aules 19, 17, 23, 27

2A/ Posar rellotges a totes les aules

2A/ Revisar altaveus de la aula 17 i 211

2B/ Aula 19 la pissarra digital s’ha de revisar el llapis tàctil

2B/ Distribuir els exàmens de manera mes organitzada

2B/ Que els professors no facin fora als alumnes a la hora del pati quan van als armariets

2C/ Millorar les aixetes i arreglar les portes

2C/ Tenir mes temps per pagar les excursions

2D/ Obrir a la hora del pati la biblioteca

3B/ Els que fan ciències en anglès i en la aula de angles no tenen prou espai perquè són 36 alumnes

3B/ Els lavabos no tenen miralls ni sabó, tampoc paper i no tenen papereres

3B/ El curs passat els delegats van fer propostes i no es van realitzar

3C/ Les noies han trobat bitxos a la dutxa

4B/ Per el viatge de fi de curs s’ha de decidir primer el viatge i després fer el paper del pagament

4B/ El tema de les vagues

4C/ Les persianes de l’aula 39 no van bé


 Laia/ Les escales es posen moltes persones de cop
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Els professors es comprometen a fer una altra reunió abans de Nadal per continuar amb els punts anteriors.
Els delegats han de comentar a la tutoria de grup com ha anat la reunió i els punts tractats.
També han d'explicar 2 acords de compromís per part de tots per tal de facilitar els desplaçaments dins l'edifici principal:
 1. ELS ALUMNES QUE TENEN GUIXETES ('taquilles') A LA TERCERA PLANTA HAN DE PUJAR PER LES ESCALES DEL FONS DELS PASSADISSOS A LES 14.30.
 2. NO HEM DE SEURE ALS PASSADISSOS NI A LES ESCALES.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday 2 April 2015

Reunió delegats de Cicles Formatius (març 2015)

ACTA DE REUNIÓ DE DELEGATS DE CICLES FORMATIUS.  MATÍ.
ASISTENTS:
1r  FARM. A :  Laura Fernández, Carla Sánchez
2n FARM A:  No poden venir.
1r LABORATORI:  Anna Soler
2n LABORATORI: No hi són al centre. Fan l’ FCT.
1r TES : Judith Serra, María Robles
2n TES : Jordi Marti , Cristina Roig
CAI A:  Raquel Arcas , Fátima cámara
CAI B: Esperanza Alfaro, Ester Marcos

Els punts que s'han tractat en aquesta reunió són:
 • Normativa:  Demanen  més coneixement de la normativa a l’aula
  Els delegats de 2n TES pregunten on es pot consultar la normativa de centre, ja que, segons ells, alguns professors davant qualsevol reclamació, els contesten "ho diu la normativa". Se'ls explica que les normativa està en el NOFC i que en breu estarà penjat al web del centre. 
 • Demanen que se'ls expliqui millor els criteris que se segueixen per acceptar o no justificants de faltes i que se'ls aclareixi millor els justificants que considerem oficials i si està per escrit. Se'ls comenta que aquesta informació es dona a l’inici de curs. 
 • Aplicació de criteris uniformes per part de tots els professors.
Reclamen aplicar criteris mes uniformes per part de tot el equip pedagògic, i que no hi hagi diferents criteris en un mateix mòdul compartit per dos professors. Sobre tot, farmàcia es queixa de les diferències que hi ha en M03, i que pot suposar poder o no aprovar.    
 • Comenten la vaga convocada pel sindicat d’estudiants per el dia 23 de març. 
 • Els alumnes de TES proposen que la porta de sortida al pati del Joanot no estigui tancada ja que és la sortida en cas d'emergència. Se'ls explica que en cas d'emergència tots els professors del  Joanot coneixem la mecànica d'evacuació del centre i disposem de les claus per obrir les portes.
 • Manteniment de les instal·lacions del centre:
Demanen la reparació dels lavabos perquè són insalubres. Comenten que les cadenes es trenquen amb facilitat i que en tirar d'elles salta aigua per dalt i que es mullen. Se'ls explica que està previst fer remodelació dels lavabos i que s'avisarà a manteniment per resoldre el problema de l'aigua.
Demanen millorar el manteniment de les aules, cortines despenjades, fluorescent que no funcionen, ... Se'ls comenta que ja està avisat el personal de manteniment.
 • Els alumnes de farmàcia comenta la possibilitat de posar bancs a la zona que toca el sol del pati del Joanot.
 • Valorar la possibilitat que el timbre del Joanot soni abans que el de Satorras per evitar les aglomeracions a l'hora de sortida al pati. 
 • Poder accedir a la xarxa wifi per treballar a l'aula
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DE REUNIÓ DE DELEGATS DE CICLES FORMATIUS.  TARDA
ASISTENTS:
CAI C : Olga  Cárdenas  , Nadine Liébanes
CAI D: Alejandro Roman y Mª José Fajardo
1r FARMACIA B: Sohaib El Baraouzi
2n FARMACIA B: Andrea Roman y Sara Laamiri

Els punts que s'han tractat en aquesta reunió són:
 • Manteniment de les instal·lacions del centre:
Demanen la reparació dels lavabos per que són insalubres. Comenten que les cadenes es trenquen amb facilitat i que en tirar d'elles salta aigua per dalt i que es mullen. Se'ls explica que està previst fer remodelació dels lavabos i que s'avisarà a manteniment per resoldre el problema de l'aigua.

 • Demanen poder utilitzar aules del Satorras, sobretot a últimes hores
 • Proposen millorar el manteniment del material dels tallers, ninots, ...

Saturday 14 March 2015

Reunió de delegats d'ESO i Batxillerat (10 de març, 2015)INTRODUCCIÓ FETA PELS PROFESSORS

-       Nou objectiu de les reunions de delegats: Donar un nou protagonisme als delegats i millorar la organització.
-       Volem millorar la comunicació entre la direcció/professorat i l’alumnat
-       Hem de dinamitzar les tutories a través d’aquestes reunions
-       NOFC: Nova normativa del centre. Es recullen drets i deutes d’alumnes, professors, AMPA... l’última versió es va aprovar abans de Nadal, coincidint amb la renovació del consell escolar.
-       Els professors projecten el NOFC i comenten què és i els principals continguts (diferents sectors educatius, distribució de responsabilitats entre el professorat, etc.). Es fa una lectura ràpida dels drets i deures dels alumnes.

TEMES PROPOSATS PELS ALUMNES

1r D: Es podrien canviar les cortines de l’aula?
1r C: Hi podria haver més excursions?
2n BAT C: Exàmens
2n B: Celebracions/festes
2n Bat A: Replantejar tornar a fer l’optativa de música a segon de batxillerat
1r BAT C: Massa alumnes a la classe per fer els exàmens
4rt B: Biblioteca a l’hora del pati
2n BAT B: Accés d’escales en canvi de classes: alguns alumnes s’hi asseuen a les escales i no deixen passar
1r BAT B: Els altaveus dels ordinadors de les classes no funcionen gaire bé (aula 17, 23, 25, 27...)
1r A: Taules guixades i plenes de xiclets
5è B: Canviar les cortines de l’aula de volum (aula 310)
2n B: Ventilació de les aules, males olors
4rt B: Vaga de 3r i 4t d’ESO ... per què no poden?
4t B: Aixetes del pati esquitxen molt i alguna no funciona
4t B: Lavabos a l’hora del pati: obrir-ne més
2n A: Tenir les dues hores d’Educació Física compactades, són molt curtes
1r BAT B: Es podria obrir el lavabo de la 4a planta?
2n BAT B: No tenen classes compactades (les de modalitat) com els de 2n BAT A.
2n B: Posar papereres a l’aula més grans (o més quantitat) especialment a l’aula de plàstica
2n B: Modernitzar les lectures de les classes de Català i Castellà
2n B: Alumnes castigats al passadís ... molesten i es passegen pel centre.
2n B: Una sala per fer alguna activitat alternativa a l’hora del pati
2n B: Representants dels alumnes al consell escolarINTERVENCIONS FETES A PARTIR DELS TEMES PROPOSATS

1. Ja s’han canviat les lames. S’han reparat algunes cortines, però com que hi ha lames noves, potser ja no són tant necessàries. A l’aula 39 i en algunes altres segueix entrant llum.

2. Les excursions s’aproven al consell escolar al principi del curs, tot i que se’n poden fer algunes d’esporàdiques sense programar.

3. A Batxillerat amb barreja de modalitats quan es fan excursions s’avança matèria i els van a la sortida es perden l’explicació. Són excursions que organitza el centre.

4. Setmanes d’exàmens Les setmanes d’exàmens es fa matèria en comptes de deixar els alumnes estudiar més hores. Llavors els alumnes perden matèria perquè estan estudiant per a l’examen i a l’aula tampoc paren atenció. En altres escoles només venen al l’escola les hores d’examen i per tant no s’avança matèria.

5. Festes/celebracions: alguns alumnes tenen ganes de fer activitats festives. Es demana que com a mínim, per Carnaval no es prohibeixi anar disfressat.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Què és el NOFC?


El NOFC és un document obligatori que han de tenir totes les escoles. En aquest document hi ha les Normes d'Organització i Funcionament del Centre, que formen part del projecte educatiu. Aquest document recull de manera ordenada els preceptes (normes de conducta obligatòries) que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar.

Què fa el NOFC? Quines són les seves funcions?

a)    Explicita l'estructura de la organització d’un centre educatiu.
b)    Defineix els vincles entre els diferents sectors educatius de l’escola (pares, personal de serveis, professorat i alumnes.
c)    Recull les funcions dels membres de cada sector educatiu.
d)    Recull els drets i els deures dels diferents sectors educatius.
e)    Adapta i estableix la normativa general a la realitat de cada centre educatiu.
f)     Fixa els procediments  per aplicar la normativa establerta.


Les normes d'organització i funcionament del centre son aprovades pel Consell Escolar i estan obertes a actualitzacions, a proposta de qualsevol dels sectors educatius per a un millor compliment de les seves funcions. Qualsevol modificació ha de ser aprovada pel Consell Escolar del centre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday 6 January 2015

Acta Delegats (14 d'octubre, 2014)

Reunió de delegats d'ESO i Batxillerat
Data: 14-10-2014
Professors:
Cap d’Estudis: Lauro Delgado
Coordinació: Ramon Busquets

Delegats assistents:   1A, 1B, 1C, 1D
                                   2A, 2B
                                   3C
                                   4A, 4B, 4C
                                   5B, 5D, 5E
                                   6A, 6B, 6D
Delegats absents (potser alguns encara no han estat escollits):
2C     
                                   3A, 3B
                                   5A. 5C
                                   6C

Secretaris: Sergi Grané i Laia Expósito
                       (en Sergi sembla predisposat a col·laborar al bloc)

Vaga: Pau Ostos informa de l’AES que no volen fer la vaga del 21 al 23 d’octubre.

Esbarjo: pista velòdrom 1r i 2n d’ESO
                pista central 3r i 4t d’ESO

-Valorar si es poden posar més bancs al pati, molts alumnes seuen al terra, alguns es barallen per seure.

Retards a l’aula: els armariets costen molt d’obrir, hi ha aglomeració d’alumnes.
-Valorar si es poden separar més els armariets.
-Valorar si el tancament es pot canviar.

Diverses queixes: ús de mòbils, xiclets, persianes, cortines, fotocòpies artístic.


Pòsters de convivència: Semblen predisposats a col·laborar.