Saturday 14 March 2015

Reunió de delegats d'ESO i Batxillerat (10 de març, 2015)INTRODUCCIÓ FETA PELS PROFESSORS

-       Nou objectiu de les reunions de delegats: Donar un nou protagonisme als delegats i millorar la organització.
-       Volem millorar la comunicació entre la direcció/professorat i l’alumnat
-       Hem de dinamitzar les tutories a través d’aquestes reunions
-       NOFC: Nova normativa del centre. Es recullen drets i deutes d’alumnes, professors, AMPA... l’última versió es va aprovar abans de Nadal, coincidint amb la renovació del consell escolar.
-       Els professors projecten el NOFC i comenten què és i els principals continguts (diferents sectors educatius, distribució de responsabilitats entre el professorat, etc.). Es fa una lectura ràpida dels drets i deures dels alumnes.

TEMES PROPOSATS PELS ALUMNES

1r D: Es podrien canviar les cortines de l’aula?
1r C: Hi podria haver més excursions?
2n BAT C: Exàmens
2n B: Celebracions/festes
2n Bat A: Replantejar tornar a fer l’optativa de música a segon de batxillerat
1r BAT C: Massa alumnes a la classe per fer els exàmens
4rt B: Biblioteca a l’hora del pati
2n BAT B: Accés d’escales en canvi de classes: alguns alumnes s’hi asseuen a les escales i no deixen passar
1r BAT B: Els altaveus dels ordinadors de les classes no funcionen gaire bé (aula 17, 23, 25, 27...)
1r A: Taules guixades i plenes de xiclets
5è B: Canviar les cortines de l’aula de volum (aula 310)
2n B: Ventilació de les aules, males olors
4rt B: Vaga de 3r i 4t d’ESO ... per què no poden?
4t B: Aixetes del pati esquitxen molt i alguna no funciona
4t B: Lavabos a l’hora del pati: obrir-ne més
2n A: Tenir les dues hores d’Educació Física compactades, són molt curtes
1r BAT B: Es podria obrir el lavabo de la 4a planta?
2n BAT B: No tenen classes compactades (les de modalitat) com els de 2n BAT A.
2n B: Posar papereres a l’aula més grans (o més quantitat) especialment a l’aula de plàstica
2n B: Modernitzar les lectures de les classes de Català i Castellà
2n B: Alumnes castigats al passadís ... molesten i es passegen pel centre.
2n B: Una sala per fer alguna activitat alternativa a l’hora del pati
2n B: Representants dels alumnes al consell escolarINTERVENCIONS FETES A PARTIR DELS TEMES PROPOSATS

1. Ja s’han canviat les lames. S’han reparat algunes cortines, però com que hi ha lames noves, potser ja no són tant necessàries. A l’aula 39 i en algunes altres segueix entrant llum.

2. Les excursions s’aproven al consell escolar al principi del curs, tot i que se’n poden fer algunes d’esporàdiques sense programar.

3. A Batxillerat amb barreja de modalitats quan es fan excursions s’avança matèria i els van a la sortida es perden l’explicació. Són excursions que organitza el centre.

4. Setmanes d’exàmens Les setmanes d’exàmens es fa matèria en comptes de deixar els alumnes estudiar més hores. Llavors els alumnes perden matèria perquè estan estudiant per a l’examen i a l’aula tampoc paren atenció. En altres escoles només venen al l’escola les hores d’examen i per tant no s’avança matèria.

5. Festes/celebracions: alguns alumnes tenen ganes de fer activitats festives. Es demana que com a mínim, per Carnaval no es prohibeixi anar disfressat.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Què és el NOFC?


El NOFC és un document obligatori que han de tenir totes les escoles. En aquest document hi ha les Normes d'Organització i Funcionament del Centre, que formen part del projecte educatiu. Aquest document recull de manera ordenada els preceptes (normes de conducta obligatòries) que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar.

Què fa el NOFC? Quines són les seves funcions?

a)    Explicita l'estructura de la organització d’un centre educatiu.
b)    Defineix els vincles entre els diferents sectors educatius de l’escola (pares, personal de serveis, professorat i alumnes.
c)    Recull les funcions dels membres de cada sector educatiu.
d)    Recull els drets i els deures dels diferents sectors educatius.
e)    Adapta i estableix la normativa general a la realitat de cada centre educatiu.
f)     Fixa els procediments  per aplicar la normativa establerta.


Les normes d'organització i funcionament del centre son aprovades pel Consell Escolar i estan obertes a actualitzacions, a proposta de qualsevol dels sectors educatius per a un millor compliment de les seves funcions. Qualsevol modificació ha de ser aprovada pel Consell Escolar del centre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------