Tuesday 17 January 2017

Reunió de delegats de Cicles de SANITAT de matí (16 de gener de 2017)


Tema únic: organització Carnestoltes

Assistents:
Delegats i sotsdelegats dels cicles de Sanitat del matí

Per part del professorat: Cap d’Estudis de cicles, Cap de Seminari de TES-CAI, Cap de Seminar FAR – LAB

1. Els alumnes dels cicles de tarda no participen ja que el seu marc horari finalitza dijous per la tarda.
2. Els grups de 2n de Laboratori i 2n de Farmàcia no participaran en cap dels actes que s’organitzin i per tan faran classes.
3. El grup de 2n de TES tampoc participa ja que els divendres fan pràctiques.
4. Per tant, els grups que s’adhereixen al Carnestoltes i que per tant participaran són:
· CAI A
· CAI B
· 1r Farmàcia matí
· 1r TES

A la reunió s’acorda:
1. Que tots els grups que participin realitzaran un “maniquí challenge”.
2. Tots els grups elaboraran uns llistats amb els alumnes que participen i els que no participen.
3. S’elaborarà un guió amb les activitats que es realitzaran i les persones que es responsabilitzaran de cada activitat.