Sunday 13 November 2011

Acta-1 (7-11-2011)

Acta de la reunió número 1

Dia: 7 novembre 2011

Hora de començament: 08.15h

Hora d’acabament: 09.25

Lloc: sala d’actes de l’I.E.SATORRAS

Assistents: (vegeu la llista annexa de totes les persones que hi han assistit)

A les 08.15 h, amb l’ordre del dia que figura a la convocatòria, es reuneixen els/les 35 membres de DELEGATS/ADES que figuren a la llista annexa i es tracten els temes següents:

 • Presentació dels delegats/ades als altres companys i professorat que forma part de l’assemblea.
 • Lliurament dels mails de cada alumne als seus delegats corresponents.
 • Vagues, motius i assistència.
 • Disciplina al centre.

__En aquesta reunió s’ha parlat dels temes següents:

 • Ens comuniquen que hi ha a la pàgina de l’institut un blog pels delegats/ades, on podem escriure, penjar fotos, notícies entre d’altres temes del nostre interès.
 • Que els alumnes s’haurien de comprometre a ser més puntuals, a millorar l’assistència a classe i mostrar el respecte adequat tant a companys/es com al professorat.
 • Es comenta la normativa a la que ens hem d’acollir per poder exercir el nostre dret a la vaga.
 • Que es facin les vagues amb consciència, no com a excusa de quedar-se a casa sense fer res.
 • Queda constància de la queixa dels cursos de cicles de que els tanquin els lavabos totes les hores de classe.
 • Es lliuren els mails de cada alumne al seu delegat/ada corresponent per a que els reparteixin individualment i confidencialment a cada un, i es recalca la importància de que no es pot canviar la contrasenya, que aquest mail servirà per totes les qüestions acadèmiques, per mirar els deures i enviar-los al professor corresponent entre d’altres.
 • Els delegats/ades de cicles deixen constància de les diferents queixes dels alumnes respecte a l’edifici on estan estudiant, el fet de que els tanquin els lavabos i que els tractin com a alumnes de la ESO.
 • Es notifica la importància de tenir la comunicació adequada amb els tutors/es i que els tinguem confiança per poder comentar qualsevol queixa sigui de l’àmbit que sigui.
 • Es proposa que les reunions es faran en dies diferents i hores diferents.
 • Es comenta que seria interessant que es pengés al blog dels delegats/ades els drets i deures de l’alumne.
 • Es comenta la normativa a la que ens hem d’acollir per poder exercir el nostre dret a la vaga, com per exemple que 48 h abans de la vaga, han d’estar lliurats els noms amb els DNI de cada alumne que secunda la vaga.
 • El delegat de batxillerat Josep proposa que seria interessant fer l’associació d’estudiants.
 • La delegada Pilar de laboratori comenta la manca d’informació en quan a les vagues i els motius d’aquestes.
 • Els delegats i delegades de la ESO ens comuniquen la seva queixa per la poca informació que tenen sobre les vagues.
 • El delegat Miguel d’emergències comenta que cadascú es prou gran per espavilar-se i saber realment els motius pels que fa la vaga.__

Un cop examinats tots els punts inclosos en l’ordre del dia, sense més assumptes per tractar, es dona per acabada la reunió, de la qual com a SECRETÀRIA estenc aquesta acta perquè en quedi constància.

Mònica Macanàs (secretària)

MATARÓ, 11 DE NOVEMBRE DE 2011

Delegats i sotsdelegats assistents