Thursday, 2 April 2015

Reunió delegats de Cicles Formatius (març 2015)

ACTA DE REUNIÓ DE DELEGATS DE CICLES FORMATIUS.  MATÍ.
ASISTENTS:
1r  FARM. A :  Laura Fernández, Carla Sánchez
2n FARM A:  No poden venir.
1r LABORATORI:  Anna Soler
2n LABORATORI: No hi són al centre. Fan l’ FCT.
1r TES : Judith Serra, María Robles
2n TES : Jordi Marti , Cristina Roig
CAI A:  Raquel Arcas , Fátima cámara
CAI B: Esperanza Alfaro, Ester Marcos

Els punts que s'han tractat en aquesta reunió són:
 • Normativa:  Demanen  més coneixement de la normativa a l’aula
  Els delegats de 2n TES pregunten on es pot consultar la normativa de centre, ja que, segons ells, alguns professors davant qualsevol reclamació, els contesten "ho diu la normativa". Se'ls explica que les normativa està en el NOFC i que en breu estarà penjat al web del centre. 
 • Demanen que se'ls expliqui millor els criteris que se segueixen per acceptar o no justificants de faltes i que se'ls aclareixi millor els justificants que considerem oficials i si està per escrit. Se'ls comenta que aquesta informació es dona a l’inici de curs. 
 • Aplicació de criteris uniformes per part de tots els professors.
Reclamen aplicar criteris mes uniformes per part de tot el equip pedagògic, i que no hi hagi diferents criteris en un mateix mòdul compartit per dos professors. Sobre tot, farmàcia es queixa de les diferències que hi ha en M03, i que pot suposar poder o no aprovar.    
 • Comenten la vaga convocada pel sindicat d’estudiants per el dia 23 de març. 
 • Els alumnes de TES proposen que la porta de sortida al pati del Joanot no estigui tancada ja que és la sortida en cas d'emergència. Se'ls explica que en cas d'emergència tots els professors del  Joanot coneixem la mecànica d'evacuació del centre i disposem de les claus per obrir les portes.
 • Manteniment de les instal·lacions del centre:
Demanen la reparació dels lavabos perquè són insalubres. Comenten que les cadenes es trenquen amb facilitat i que en tirar d'elles salta aigua per dalt i que es mullen. Se'ls explica que està previst fer remodelació dels lavabos i que s'avisarà a manteniment per resoldre el problema de l'aigua.
Demanen millorar el manteniment de les aules, cortines despenjades, fluorescent que no funcionen, ... Se'ls comenta que ja està avisat el personal de manteniment.
 • Els alumnes de farmàcia comenta la possibilitat de posar bancs a la zona que toca el sol del pati del Joanot.
 • Valorar la possibilitat que el timbre del Joanot soni abans que el de Satorras per evitar les aglomeracions a l'hora de sortida al pati. 
 • Poder accedir a la xarxa wifi per treballar a l'aula
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DE REUNIÓ DE DELEGATS DE CICLES FORMATIUS.  TARDA
ASISTENTS:
CAI C : Olga  Cárdenas  , Nadine Liébanes
CAI D: Alejandro Roman y Mª José Fajardo
1r FARMACIA B: Sohaib El Baraouzi
2n FARMACIA B: Andrea Roman y Sara Laamiri

Els punts que s'han tractat en aquesta reunió són:
 • Manteniment de les instal·lacions del centre:
Demanen la reparació dels lavabos per que són insalubres. Comenten que les cadenes es trenquen amb facilitat i que en tirar d'elles salta aigua per dalt i que es mullen. Se'ls explica que està previst fer remodelació dels lavabos i que s'avisarà a manteniment per resoldre el problema de l'aigua.

 • Demanen poder utilitzar aules del Satorras, sobretot a últimes hores
 • Proposen millorar el manteniment del material dels tallers, ninots, ...