Thursday, 27 October 2016

Renovació de membres del Consell escolar_2016RESOLUCIÓ ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

-2 El procés electoral en els centres públics i privats sostinguts amb fons públics s'ha de desenvolupar d'acord amb el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius, i s'ha d'ajustar, en tots els centres, al calendari següent:


  1. Inici del procés: a partir del dia 7 de novembre de 2016.
  2. Constitució de les meses electorals: abans del dia 16 de novembre de 2016
  3. Votacions: entre els dies 28 de novembre i 2 de desembre de 2016, ambdós inclosos.
  4. Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 22 de desembre de 2016.
RESOLUCIÓ ENS/2172/2016

Eleccions als consells escolarsNo comments:

Post a Comment