Thursday, 27 October 2016

Reunió delegats d'ESO (27 d'octubre de 2016)



Ens hem reunit a la biblioteca i els delegats s’han presentat. El cap d’estudis ens han fet una introducció sobre què és el NOFC i el bloc de delegats, on tots podem accedir.
Han assistit tots els representants excepte els del grup LAIA (teníem, però un full amb les seves propostes).

·         a) Propostes portades pels representants de tots els grups i recollides per nivells sobre Carnestoltes: 
-          1r ESO.
      Bromes per als professors. Pica-pica. Cabells de colors.  Pintar-nos mútuament. Concerts, Jocs, venir diferents durant una setmana, decorar institut, fer manualitats a VIP, tenir un rei carnestoltes. Venir amb pijama, festa al pati.
-          2n ESO.
      Tots disfressats(però fer classe)+pica-pica. Fer una tutoria “especial” sobre el carnestoltes.  Jocs, decorar institut
-          3r ESO.
       Poder disfressar sense incidència.  Una setmana abans “ordre del carnestoltes”. Cada curs disfressar d’un tema diferent. Després del pati fer concurs+Pica-pica+Música. (per classes). Ball de disfresses. Activitats com concursos de disfresses.  Cada classe una temàtica diferent.  8-10h classe. Després fins 12h celebració i marxar casa. Pregunten si l’institut ajudaria econòmicament.
-          4t ESO.
      Concurs de disfresses amb preinscripció.  Que no prohibeixin venir disfressats. Fer celebració ultimes hores. Representacions per cursos(concurs) amb premi final. 4tB s'ofereix a organitzar. Fer classe fins11. Després festa. Musica+pica pica.
Fer-ho en dies que els del grup LAIA hi siguin. Participació per part dels professors.
-          Valoració:  tothom està d’acord en venir disfressats sense repercussions+celebració. NO fer “ordre del carnestoltes”.  Pica-pica per classes. Concurs. Hi ha gent que no veu lògic fer un pica-pica.
-         Al final s'han votat de manera simbólica els punts més repetits i amb més consens:

Concepte
NO
Fer classe només 3h
Concurs disfresses
Ordre de carnestoltes
Pica-pica (grup classe)
Música(ambient)
Rei carnestoltes

16
15
1
8
16
12
-
1
15
8
-
4

b) Altres punts no discutits i només recollits:
     4t d'ESO-B

  • Fer grups reduïts d'anglès i matemàtiques.
  • Posar papereres de reciclatge.
  • WC de noies: posar mirall i paper
  • WC de nois: falta higiene
  • Fer campanya  per donar a conèixer qui es presentarà a les eleccions del Consell escolar.
  • Penjar un document amb els resultats de les eleccions al Consell escolar.
  • Consultar a l'alumnat abans de prendre decisions importants del Consell escolar (ex. vagues).
  • Dret de poder tornar a fer vaga els alumnes de 3r i 4t d'ESO.
  • Acte de graduació ben organitzat i separant Cicles de Batxilerat i d'ESO. Ens oferim a organitzar-ho perquè no suposi una càrrega per als professors.
   4t d'ESO-Laia (PROPOSTES DE MILLORA)
  • Els ordinadors a l'aula 38 no funcionen correctament.
  • Obrir més d'un WC a l'hora del pati.

No comments:

Post a Comment