Saturday, 12 November 2016

Reunió delegats de Batxillerat ( 9 de novembre de 2016)

Ordre del dia:
 1. Presentació dels representants de cada grup de Batxillerat.
 2. Carnaval a l’institut.
 3. Protocol de vaga / NOFC.
 4. Calendari d’exàmens del 1r trimestre.
 5. Eleccions al Consell Escolar.
 6. Precs i preguntes.

1. A la reunió participa un representant de cada grup de Batxillerat, concretament  el  seu delegat/da, excepte del Batxibac (ve la subdelegada) , la coordinadora de Batxillerat i la cap d’estudis.

2. Pels alumnes que l’any passat no estudiaven a l’Institut A.Satorras es fa un breu resum dels fets del 5 de febrer passat en relació al carnaval i de les seves conseqüències.
 • S’expliquen les propostes presentades en la reunió de delegats d’ESO en relació a la celebració del carnaval al centre el proper 24 de febrer: poder venir disfressats a l’institut, fer classe les tres primeres hores i després de l’esbarjo  celebrar una rua i/o diverses activitats festives...
 • Es planteja la preocupació per part de l’equip directiu de que l’alumnat de batxillerat no participi de les activitats del carnaval i que simplement no entri al centre desprès de l’esbarjo. I també la possibilitat de que alguns alumnes no es vulguin disfressar. 
 • Els delegats plantegen la creació d’una comissió que organitzi les tres darreres hores del dia 24 de febrer: una rua per classes, un concurs de disfresses, fotografies de les diverses activitats...
 • El delegat de 6C comenta que al seu grup només s’havien plantejat la possibilitat de venir disfressats a l’institut i fer totes les hores de classe. Algun altre delegat comenta el mateix. 
 • Un altre problema que es planteja per part de direcció és que si els alumnes es disfressen i pinten a l’hora de l’esbarjo per fer una rua després, les classes poden quedar brutes (i també els lavabos). Els alumnes comenten que si cada grup té una classe assignada i aquesta queda bruta, els alumnes del grup la netegen. 
 • Els alumnes comenten que es podria obrir un termini per que cada classe anunciï de que es disfressa i així no es repeteixi el tema.
 • La possible “comissió carnavalera” tindria un representat de cada grup classe (ESO i Batxillerat). No necessàriament ha de ser el delegat/da.
 • Els alumnes recullen els seus telèfons de contacte per fer un grup de whatsapp i  tirar endavant  amb la comissió un cop contactat l’alumnat d’ESO .
 • El compromís amb l’equip directiu és el de comunicació, contacte i transparència en les decisions.
 • Les propostes d’activitats s'haurien de fer arribar a direcció per escrit. 
3. Es recorda als alumnes el protocol de vaga. Es pot trobar a les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre), a la pàgina web de l’institut. 

4. S’explica que el calendari d’exàmens de final de trimestre pretén repartir les proves de forma equilibrada, que no s’acumulin mots exàmens en un dia. Els del primer trimestre es fan del 24 al 30 de novembre. El calendari està ja penjat a la cartellera d’alumnes.

5. Enguany es fan eleccions al consell escolar per renovar la meitat dels seus membres. El calendari d’actuacions ha començat el dia 7 de novembre amb la publicació del cens electoral. El sector alumnat ha de renovar dos dels seus quatre membres, però estaria bé que es presentessin mes alumnes que, si no sortissin escollits quedarien a la reserva per si un dels elegits deixa el centre  abans dels popers quatre anys. 

6. Precs i preguntes:
 • Es demana com es farà la selecció dels alumnes que poden anar a Suècia donat que hi ha 27 demandes de plaça quan els suecs només n’ofereixen 18. Es contesta que la selecció es fa a partir de l’expedient acadèmic dels alumnes: hi van els que tenen cap o poques matèries suspeses. 
 • Es demana poder assistir a les jornades de portes obertes de la UAB com a sortida de centre. Es contesta que com a centre no s’hi va. Però es pot anar una tarda o en cap de setmana. El mateix passa amb el Saló de l’Ensenyament. 
 • El delegat de 6C comenta els fets que han afectat a un alumne de primer que va agredir verbalment a una companya i amb uns actes que poden fins i tot ser etiquetats com a violència de gènere. El delegat demana com s’ha actuat des de direcció i se li explica. Comenta com alguns alumnes, preocupats pel tema, han buscat protocols d’actuació en casos similars. 
 • El delegat de 6A comenta que encara els falta algun llibre de text, que l’empresa Iddink encara no ha servit totes les comandes. 
 • Es demana que a l’hora de l’esbarjo es puguin obrir els lavabos del quart pis. Es respon que com a rutina no estan oberts, però que si cal, es demani puntualment la clau al professorat. 
 • Es comenta que alguns professors arriben tard a classe i algun passadís queda col·lapsat. Es respon que al proper claustre es recordarà al professorat que s’ha d’arribar puntualment a l’aula. 
 • Es demana que la biblioteca estigui oberta a l’hora de l’esbarjo. Es respon  que, de moment, no està contemplada aquesta possibilitat. La biblioteca no està oberta als patis a causa del mal ús que s’hi feia (es menjava, es parlava alt...). En cas de que alguns alumnes vulguin estudiar a l’hora del pati, de forma puntual es podrà obrir un aula.
No comments:

Post a Comment