Thursday, 17 November 2016

Reunió delegats de Cicles de matí i tarda ( 16 de novembre de 2016)

No hi ha una proposta d’ordre del dia, ja que per ser la primera reunió amb delegats de cicles d’aquest curs, hem preferit que siguin els mateixos alumnes els que proposin els temes a tractar.

A la reunió participa el delegat i sotsdelegat de cada grup de Cicles de matí, la Cap d’Estudis de Cicles (Pilar Gràcia) i els dos Caps de Seminari (Josep Ferrando i Mayra Monroy).
Després de les presentacions corresponents, es demana als alumnes que aportin els temes que els preocupen i que els agradaria solucionar.

Aquest són els temes proposats:

1. Per part d’un grup d’alumnes, l’edifici Joanot, es troba força deteriorat (tornen a haver-hi degotalls, la calefacció és insuficient o les finestres d’algunes aules tenen la fusta podrida) i per aquest motiu volen fer una queixa al Departament d’Ensenyament.
  • Se’ls hi aconsella que si fan una queixa, aquesta sigui duta primer a la direcció del nostre centre, quedi enregistrada i posteriorment la portin als Serveis Territorials.

2. Els lavabos nous tenen les portes espatllades i no hi ha sabó. 
  • La reparació de les portes es cursarà el més aviat possible i es farà la comanda de sabó.

3. Demanen tenir penjadors per els abrics a les aules, així com rellotges de paret.
  • Se’ls informa de que la comanda de rellotges ja està cursada des del curs passat i que la demanda de penjadors també es sol·licitarà.

4. Respecte del ús de la biblioteca hi han queixes per part d’alumnes que tenen soltes o hores lliures per matèries convalidades, que no se’ls ha permès entrar a la biblioteca. 
  • Es demanarà que se’ls permeti l’entrada.

5. Respecte del protocol de vaga, del qual ja estan assabentats, volen saber si quan vagin a recollir els permisos per a menors ho hauran de fer a consergeria.
  • Se’ls informa que a partir d’ara els seus tutors els proporcionaran aquest fulls de permís patern.

6. Tancament de la porta exterior del institut. Es queixen de que el tancament és força estricte (de vegades tanquen a les 8 i 3 minuts) tenint en compte que molts alumnes venen de fora.
El dilluns passat es va tancar la porta de males maneres a una noia que va arribar sobre aquesta hora i plovia força. L’alumna es va quedar a fora de l’Institut mullant-se Pensen que en aquesta situació se l’hauria hagut de deixar entrar. i potser que s’hagués quedat al vestíbul de l‘Institut.

7. Els alumnes de tarda ens comuniquen que en algunes aules (02, 03 i 06) els projectors no enfoquen bé. 
  • Es cursarà la incidència

Es transmetrà la queixa al Equip Directiu.


No comments:

Post a Comment