Tuesday 27 November 2018

Acta de la reunió de delegats de Cicles Formatius- Novembre 2018 
Acta Reunió de Delegats de Cicles Formatius
DIMECRES, 7 de novembre de 2018 a les 11:00 a l’aula JM-00 CF Matí
DIMARTS, 13 de novembre de 2018 a les 16:50a l’aula JM-00 CF Tarda

REUNIÓ MATÍ
Presents:
CAI-A: Clemente Chavesta.
CAI-B: Alexandra Nicolau.
1rFAR: Soumaya el Bouhali.
2nFAR: Laura Gaixas.
1rTES: Hamza Ghacham i Marta Gomez.
2nTES: Alba Domènech i Dani Castro.
1rLAB: Dani López.
Josep Ferrando, cap de seminari de CAI/TES.
Jara Nogales: cap de seminari de FAR/LAB.
Eva Sans, cap d’estudisde FP.
Absents:
2nLAB.
Ordre del dia reunió matí:
Passem llista. Presentació de la cap d’estudis i dels caps de seminari.
Informacions diverses:
Comença la reunió amb l’explicació de perquè les convalidacions s’estan demorant tant i que ja s’estan fent. S’agraeix la paciència i comprensió per part de l’alumnat.
Es repassa el protocol de vagues, tal com apareix a les NOFC. En el poc temps que portem de curs ja s’han fet dues vagues i no sempre es respecten els terminis a l’hora de presentar la documentació.

CAI-A: el taller T1CAI projecta en color blau, estan posades les incidències però no s’arregla, en comentar-ho a Direcció, diuen que es canviarà quan es pugui. Mentrestant es proposa un canvi de “clavijas”.
CAIB: comenten que estaria bé que hi hagués WiFi per a poder treballar, en comentar que va haver-hi però es col·lapsava per ús inadequat diuen que si s’apaga cada hora i/o funciona per IP, es podria solucionar aquest tema. Se’ls hi diu que està en projecte implantar-la però no per aquest curs.
També transmeten que les cadires són incòmodes però no hi ha pressupost per a canviar-les i que hi ha moltes formigues que fins i tot cauen del sostre. Expliquem que és un edifici molt vell i damunt del fals sostre s’hi acumula de tot. Comunico a la coordinadora de riscos laborals la possibilitat de fer una fumigació.
Demanen que els dies de pluja s’obri l’institut 10 minuts abans. De fet, ens pensem que ja es fa. I diuen que siguem més flexible a les entrades aquests dies perquè costa aparcar i els transports públics també fallen.
Tenen un problema amb les bates, que les han de portar cada dia. Ho comento a la reunió d’equip docent de CAI per a trobar una solució. Ells volien una taquilla però no ens posem d’acord en la fórmula, ja que proposaven la gestió per part de la delegada i no era pràctic que ella fos la responsable de venir abans, agafar les bates i tornar-les totes a la taquilla en acabar.
1rFAR vol més aclariments d convalidacions i resolem els dubtes en aquest mateix moment.
2nFAR voldria que les sortides i entrades al centre fossin esglaonades per a no coincidir amb els alumnes de l’ESO a les escales, que són molt estretes. Se’ls explica que hem intentat diverses fórmules, fins i tot canviar l’hora a les que sona el timbre però que és inevitable perquè és un centre antic i sobredimensionat.
Estan neguitosos de si la calefacció funcionarà correctament perquè es veu que l’any passat van passar molt de fred. A veure com va aquest any.
1rTES expressa que voldrien tenir una màquina de cafè i se’ls explica el perquè no pot ser. També que la font de fora té poca pressió.
La neteja del gimnàs del Joanot és deficient. Ara s’ha de canviar l’empresa de neteja i ja es comentarà.
També diuen que els agradaria que a la cantina es vengués menjar més saludable com pomes. Es veu que ja es va dir algun altre any, es va provar i la persona que porta la cantina va dir que no en demanava ningú i no li sortia a compte.
1rLAB:  es queixen de les cadires del laboratori i se’ls explica que ara es farà la comanda. Diuen que els microscopis no funcionen bé. Així com el rentador d’ulls, que no té prou pressió. Es comenta a la coordinadora de riscos laborals.
En general, tots els grups de matí es queixen de les goteres quan plou, dels bassals d’aigua a les classes i de que no hi ha sabó de mans als lavabos.

REUNIÓ TARDA
Presents:
CAI-C:Fanta Kondjira i Joel Pino.
CAI-D: Diego Peregrina i Gustavo Lazcano.
2nCAI: Anouar el Mouden.
1rFAR: Thais Morales i MAriam el Karkri.
2nFAR: Noelia del Horno i Marina Pozo.
Santi Raimí, en representació del professorat de tarda.
Eva Sans, cap d’estudis de FP

Ordre del dia reunió tarda:
Passem llista. Presentació de la cap d’estudis i dels caps de seminari.
Informacions diverses:
Comença la reunió amb l’explicació de perquè les convalidacions s’estan demorant tant i que ja s’estan fent. S’agraeix la paciència i comprensió per part de l’alumnat.
Es repassa el protocol de vagues, tal com apareix a les NOFC. En el poc temps que portem de curs ja s’han fet dues vagues i no sempre es respecten els terminis a l’hora de presentar la documentació.
A part de moltes de les queixes que ja van sortir al matí, van expressar que les escales metàl·liques que donen accés al Joanot llisquen amb la pluja.
No troben bé que les posin molts exàmens la mateixa setmana.
Es queixen de la puntualitat dels professors de CAI tarda que diuen que arriben fins 20 minuts tarda. S’acorda que es parlarà amb ells per a solucionar el tema.
Diuen que estaria bé fer classes en només un edifici. Se’ls explica que és una mesura d’estalvi passar al Satorras després del pati i també que l’empresa de neteja ha de netejar.
Demanen que no es tanquin les portes a l’hora del pati i puguin entrar i sortir del centre. Es parlarà amb el conserge.
Són molt reiteratius amb el tema de la màquina de cafè, ja que la cantina no obre a la tarda.

Es donen per finalitzades les dues reunions: al matí amb una durada de 45 minuts i a la tarda amb una durada de 80 minuts.
No comments:

Post a Comment